Opsoek na 'n Geestelike Tuiste?

Bybelgefundeerde Lering, Christusgesentreerde Prediking en Evangeliegerigte Lewe!

WAAR ONTMOET ONS?

22 Geneva Singel, Uitzicht, Durbanville

WANNEER ONTMOET ONS?

Donderdag 19h30

KONTAK ONS!

Epos: dbeerj@gmail.com – Tel: 082 990 2359

Ons Primêre Geloofsoortuigings

Ons glo God red mense deur genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen om in verbond met Hom en medegelowiges te leef. ‘n Christen se primêre strewe is om te leef vir God se eer as getuies in die wêreld. Ons kan dit alleenlik doen deur ‘n Bybelgefundeerde, Christusgesentreerde en Evangeliegerigte lewe leef.

BYBELGEFUNDEERDE LEWE

‘n Bybelgefundeerd lewe is om God te verheerlik in alles wat jy dink en doen deur gehoorsaamheid aan Sy woord as die enigste gesag (2 Ti. 3:16-17). Deur die Woord het God ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien (2 Pet. 1:3).

CHRISTUSGESENTREERDE LEWE

‘n Christusgesentreerde lewe is om deur ‘n enkelvoudige fokus te leef op die Persoon en werk van Jesus Christus as die bron van alle geestelike lewe en geregtigheid (Gal. 2:20).

GEESGELEIDE LEWE

‘n Geesgeleide lewe is om jouseself daagliks te verloën deur die krag van die Heilige Gees en Christus te volg as jou enigste Here en Verlosser (Matt. 16:24; Ef. 5:15; Gal. 5:16).

EVANGELIEGERIGTE LEWE

‘n Evangeliegerigte lewe is om passievol en doelgerig te leef as getuie van die goeie nuus aangaande Jesus Christus in jou gesin, gemeenskap en die wêreld (Matt. 28:18-20; Hand. 1:8).

Besoek ons Bakkiesblad en bly op hoogte!